Plan voor nog meer parkeerruimte voor fietsen in de binnenstad van Deventer

Nieuws uit de Stentor:

Deventer onderzoekt of het mogelijk is een ondergrondse fietsenstalling onder het voormalige V&D-pand te maken op de Brink in Deventer. Het zou een oplossing zijn voor de eeuwigdurende ergernis over gestalde fietsen rond de Brink.

Grote uitdaging is het bepalen van de plek waar de hellingbaan voor de fietsers naar beneden moet gaan. De kelder onder de voormalige V&D wordt niet gebruikt. Uit een eerste verkenning blijkt een fietsenstalling hier haalbaar. De entree van de stalling vraagt aandacht, onder meer omdat er winkels zitten op de begane grond. Diverse varianten zijn onderzocht. Een ingang in de Keizerstraat met een tunnel van 15 meter tot aan de gevel van het gebouw, lijkt het best haalbaar.